Kontor Newbody Family

Att bli mer hållbara som företag anser vi är något som kräver ständig förbättring och kontinuerligt arbete. Vi har många intressanta hållbarhetsprojekt igång och vill dela denna resa med er. Här kan du läsa mer om våra aktiva projekt.

Kartoner packade med Newbody paket

Mot mer hållbara förpackningar
18 maj 2022

På Newbody Family jobbar vi aktivt med att minimera vår negativa miljöpåverkan både i stort och i smått. Just nu driver vi ett större projekt kring våra förpackningar för att se över hur de kan förbättras för att minska vårt klimatavtryck. I vissa fall handlar det om att minska andelen kartong våra produkter förpackas i och ibland handlar det om att byta ut en delvis återvunnen plast mot 100% återvunnen plast. Målet är en lösning med betydligt mindre materialåtgång och mer effektiv transport.

Stora projekt av den här sorten tar tid, och från det att vi hittat, designat och bestämt oss för en ny förpackning ska den sedan produceras och därefter börja slussas in på lagret. Ett arbete som kan ta långt över ett år eftersom vi naturligtvis inte slänger de gamla förpackningarna, utan succesivt byter ut i den takt de gamla tar slut. Miljöarbete kan ske på flera plan, och att minska andelen skräp våra kunder behöver bära till återvinningen är en del av det.

Håll utkik här för att följa utvecklingen våra mer hållbara förpackningar.

STICA Progress Report 2022
29 april 2022

Nu är STICA Progress Report 2022 publicerad. I rapporten presenterar medlemsföretagen sina utsläpp av växthusgaser samt aktiviteter för minska dem.