En viktig aspekt i hållbarhetsarbetet för oss på Newbody är att minska vårt klimatavtryck. Därför är vi sedan hösten 2021 en del i det svenska miljöinitiativet Swedish Textile Initiativ for Climate Action (STICA). I STICA går företag och organisationer inom mode- och textilindustrin från hela norden samman för att minska klimatpåverkan av textilier.

Genom att vara en del i STICA får vi stöttning i att förstå vilken påverkan just vår verksamhet har på miljön och hur vi kan arbeta för att minska våra utsläpp av växthusgaser i enlighet med gränsen för global uppvärmning på 1,5 grader. Detta är ett omfattande arbete, där vi utvärderar och kartlägger utsläpp i alla våra produktionsled.

Under våren 2022 publicerades STICA Progress Report 2022. I denna rapport presentar de företag som är med i STICA sina utsläpp av växthusgaser från scope 1,2 och 3 aktiviteter samt framtida mål.