Vad gör jag om kunden vill byta en vara från Spicy Dream eller Home Seremonies?

För varor ur våra sortiment hos Spicy Dream och Home Seremonies gäller ingen bytesrätt.