Vad gör jag om kunden vill reklamera en vara från Spicy Dream eller Home Seremonies?

Vi garanterar att de varor ni beställt är felfria vid leverans och har en hållbarhet till minst det datum som på vissa av våra varor finns tryckta på burken/flaskan.

En kund som vill reklamera en produkt kan kontakta oss direkt, de behöver inte ta omvägen via er. Be dem höra av sig på 075 – 325 84 40 eller via infosuomi@newbodyfamily.com så hjälper vi dem vidare.