Hur gör jag om kunden vill ha ett kvitto?

Om kunden vill ha ett kvitto kan ni använda vår kvittomall. Samma kvitto kan användas till både privatpersoner och företag.

Om det är ett företag som vill ha kvitto använder ni samma kvittomall. Ingen moms finns specificerad på kvittot, vilket är helt i sin ordning, eftersom försäljningen sker av en klass eller ett lag som i de flesta fall inte är momsregistrerade hos Skatteförvaltningen.

Hela summan är däremot avdragsgill för företaget vid dessa typer av köp.