Vad gör jag om en kund vill reklamera en vara från Spicy Dream eller Home Seremonies?

Vi garanterar att de varor era kunder beställt är felfria vid leverans och har en hållbarhet till minst det datum som på vissa av våra varor finns tryckta på produkten.

Om din kund vill reklamera en produkt, be dem kontakta oss direkt på 075 - 325 84 40 eller via infosuomi@newbodyfamily.com så hjälper vi dem vidare.