Tvätta hållbart och miljövänligt

För en mer hållbar textilkonsumtion behöver vi förlänga livslängden på våra plagg. Idag använder vi i genomsnitt ett plagg i två år och tre månader1. Kan vi förlänga den tiden med endast tre månader minskar vi både klimatpåverkan, vattenförbrukningen och avfallsmängden betydligt.

Livslängden förlänger vi bäst genom att ge våra plagg lite extra vård och kärlek och genom att behandla dem rätt både före och efter tvätt och inte minst genom att vara rädda om dem. 

Intressanta fakta

  • Vi slänger uppskattningsvis 72 000 ton textilier i våra hushållssopor per år, vilket motsvarar cirka 7,5 kg per person och år2.
  • Vi lämnar in ungefär 26 000 ton textiler till välgörenhetsorganisationer varje år, vilket motsvarar 3 kg per person och år2.
  • Det totala nettoinflödet (import minus export) av nya textiler uppgick till 13,7 kg per person under 2019, en ökning med 3 kg per person sedan år 20003.

HUR KAN DU BIDRA?

  • Tvätta mer sällan. Behöver dina plagg verkligen tvättas eller räcker det att vädra dem? Har du fått en fläck kanske du kan ta bort fläcken för hand istället för att tvätta hela plagget. Genom att minska antalet tvättar spar du både på miljön och minskar slitage på dina kläder. Bra för dig - bra för miljön!
  • Fyll tvättmaskinen. Tvätta inte halvtomma maskiner, det förbrukar onödigt mycket vatten och energi. Fyll maskinen men packa den inte onödigt hårt, det ger extra slitage på maskinen. Behöver du tvätta en mindre mängd kläder, fundera på om du kan välja ett snabbprogram istället.
  • Sänk temperaturen. Tvättråden är en guidning i vad plagget tål utan att kvalitén påverkas men du behöver inte följa dem slaviskt. Genom att sänka temperaturen från 60 till 40 grader kan du halvera energiåtgången4. Förtvätt behöver du bara använda vid hårt smutsad tvätt.
  • Välj rätt tvättmedel. Använd miljömärkta tvättmedel och överdosera inte. Tvätten blir inte renare med mer tvättmedel. Undvik sköljmedel om du kan - det innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra för naturen och bryta ned. Du spar dessutom transporter, förpackningar och pengar genom att avstå sköljmedel.
  • Lufttorka tvätten. Om du avstår torktumling och låter din tvätt lufttorka spar du både energi och minskar slitaget på dina kläder. Hänger du upp din tvätt så snart tvättprogrammet är slut kan du i många fall undvika skrynklig tvätt och kan troligtvis även minska på strykningen.

3 "Textilkonsumtion i Sverige" - Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Textil/