newbody-family-gladje

Bakgrunden till Newbody finns i föreningslivet. Vi vill skapa ett samhälle där alla barn och ungdomar har samma möjligheter till ett aktivt liv. Ett samhälle där alla får chans att delta i idrott oavsett ekonomisk bakgrund.

Barn i grupp som ler

Vi stöttar föreningslivet

Newbody Familys vision är lika tydlig idag som den var när företaget startade 1987, att stötta föreningslivet. Vi vill bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle där alla barn och ungdomar har samma möjlighet till att delta i idrott.

Hälsa och välmående

God hälsa och fysisk aktivitet går hand i hand. Därför arbetar vi med att uppmuntra till ett aktivt liv hos barn och ungdomar.