För att producera textilprodukter krävs kemikalier. För oss på Newbody Family är det viktigt att minska användandet av farliga kemikalier i produktion och erbjuda säkra produkter både för miljön och människan. För att säkerställa att våra produkter är säkra och inte innehåller farliga kemikalier måste alla våra leverantörer skriva på vårat kemikaliekontrakt när vi påbörjar ett samarbete. Detta innebär bland annat att de måste följa REACH och andra lagstiftningar.

Utöver vårt kemikaliekontrakt har vi även en restricted subbstance list, en lista av kemikalier som antingen är förbjudna att använda av våra leverantörer eller gränsvärden för hur stor mängd som är tillåten att använda.

Denna lista är något som våra leverantörer måste förhålla sig till och alla våra produkter testas hos ett oberoende testinstitut innan de börjar säljas. Detta gör vi för att säkerställa att våra produkter inte innehåller några av de förbjudna kemikalierna
och att gränsvärden följs. Listan uppdateras löpande för att hållas aktuell.

Vi gör alltså oberoende tester för alla våra nya produkter samt för befintliga produkter vid eventuella ändringar. Dessutom gör vi stickprovskontroller en gång per år där vi väljer ett ämne och en leverantör vi vill testa. Detta genomförs i varje land där vi har produktion och testerna utförs på ett oberoende laboratorium.

Vi är medvetna om att det ständigt kommer nya uppdateringar och lagar om användandet av kemikalier och då vi vill kunna erbjuda säkra produkter till våra kunder arbetar vi nära med vår expertkonsult inom textilkemi. Detta gör att vi håller oss uppdaterade om nya ämnen och lagar och gör att vi känner oss trygga med att våra produkter följer de lagar och krav som ställs.

Läs mer om REACH på European Chemicals Agency
https://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/understanding-reach