Lagerpersonal på Newbody Family

Vi strävar efter att vara ett föredöme för andra företag. Vi vill göra affärer med långsiktig lönsamhet för alla inblandade. Då menar vi inte affärer utan samvete. Vi vill göra affärer som bygger på ärlighet, medmänsklighet, ödmjukhet och stort fokus på miljö och socialt engagemang.

Personal på Newbody Family lager

Vår arbetsplats

Vi som arbetar på Newbody Family är människor med olika bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Vår gemensamma nämnare är att vi brinner för att uppfylla drömmar hos föreningar och skolklasser.

Lager Newbody Family

Våra leverantörer

För oss är det avgörande att vi kan stå för våra produkter och hur de produceras. Därför ställer vi höga krav på alla leverantörer vi samarbetar med.

Samarbeten

Vi som företag anser att vi bär ett viktigt ansvar, att göra det vi kan för att bidra till ett bättre samhälle. Därför har vi genomfört ett antal större samarbeten under åren som stödjer olika delar av samhället.