Produktomdömen och recensioner

Villkor för publicering

Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för Newbody Family i syfte att informera och inspirera våra kunder. Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.

Produktomdömen och recensioner publiceras normalt på vår webbsida inom 2 till 4 arbetsdagar från inlämningstidpunkten. Newbody Family förbehåller sig rätten att inte publicera ditt inlägg eller att radera det enligt nedan.

Newbody Family accepterar endast produktomdömen och recensioner som lämnas av konsument som självt använt eller köpt produkten och där recensionen enbart handlar om produkten. Newbody Family accepterar inte manipulerade produktomdömen eller recensioner, inte heller recensioner som inte är relevanta, inte relaterar till produkten eller uttalanden som är brottsliga, strider mot Newbody Familys uppförandekod, eller god branschpraxis för recensioner. Alla misstankar om manipulation i någon form kan rapporteras till info@newbodyfamily.com och kommer att undersökas. Vi publicerar alla relevanta recensioner och produktomdömen oavsett betyg och gör inte skillnad på recensioner och produktomdömen som kan bedömas ge en positiv eller negativ bild av våra produkter.

I syfte att säkerställa att det endast är konsumenter som själva använt eller köpt produkten som lämnar produktomdömen och recensioner skickar vi förfrågningar om produktomdömen och recensioner endast till våra kunder som har köpt produkten online. Konsumenter som köpt produkter genom att fylla i en beställningslista i katalog kommer i dagsläget inte att ges möjlighet att lämna en recension.

Det kan förekomma att recensioner och produktomdömen lämnas av anställda hos Newbody Family men endast i fall där den anställde i sin egenskap av konsument på eget initiativ har köpt produkten hos Newbody Family och av eget val har lämnat recensionen eller produktomdömet för produkten ifråga.

Recensioner och produktomdömen som kan ha inkommit på annat sätt än beskrivet ovan finns inte publicerade på vår webbsida.

Genom att lämna ditt omdöme eller din recension inklusive eventuella bilder (som måste vara dina egna), till Newbody Family ger du oss rättigheterna att, kostnadsfritt, använda innehållet, både recensionen och eventuell bild, kopiera och översätta det samt använda det i marknadsföringssyfte.

Vi använder kontinuerligt produktomdömen och recensioner för att förbättra vårt produktsortiment och våra tjänster. Eftersom vi över tid justerar produkter och förändrar vårt sortiment kan vi behöva ta bort produktomdömen och recensioner som inte längre är korrekta eller relevanta då produkterna förändrats, tagits bort ur sortimentet eller ersatts med andra produkter. Vi kan även ta kontakt med konsumenter som lämnat recensioner i syfte att få information till produktutveckling.

Vid frågor om produktomdömen och recensioner, vänligen kontakta oss på info@newbodyfamily.com