Köpvillkor

  1 Allmänt

  Vi som tillhandahåller Webbutiken på newbodyfamily.com är den förening som anges som avsändare i Webbutiken. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Föreningen.

  Newbody AB tillhandahåller plattformen där Webbutiken finns. De hanterar all administration och hantering rörande sådant som orderhantering, leveranser och betalning.

  Du måste vara minst 18 år för att utan vårdnadshavares godkännande få beställa våra varor genom Webbutiken.

  Vi och vår samarbetspartner Newbody AB har rätt att ensidigt ändra Köpvillkor i Webbutiken efter behov utan att meddela dig på förhand. Genom att beställa varor ur sortimentet, prenumerera på nyhetsbrev och/eller använda några av tjänsterna i Webbutiken, godkänner du våra vid var tid gällande Köpvillkor och intygar att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

  Ett bindande avtal mellan dig och Newbody AB uppstår enligt dessa Köpvillkor när vi bekräftat er order till Newbody.

  2 Frakt och leverans

  Produkterna du beställer i Webbutiken levereras endast inom Sverige och i samarbete med våra leverantörer PostNord och Bring.

  Leverans sker i enlighet med de uppgifter som presenterades i Webbutiken när ni genomförde er beställning.

  Leverans sker till den leveransadress som du har angivit i Webbutiken. Du kommer att bli kontaktad via telefon eller SMS av transportören med ungefärlig tid för leverans. Om paketet inte kan levereras vid första tillfället, kommer du att bli kontaktad med förslag på ny tid för nytt leveransförsök, alternativt med information om vid vilket utlämningsställe paketet kan hämtas ut. Leverans till dörren förutsätter att vägen fram till entrén är framkomlig med bil.

  Om ditt paket inte hämtas ut eller har kunnat levereras till dig inom 7 dagar kan det komma att skickas tillbaka till Newbody AB. De förbehåller sig rätten att debitera dig en avgift för försändelser som inte hämtas ut eller kan levereras till dig motsvarande de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift samt hantering.

  Newbody AB ansvarar för transportrisken, d v s risken för att varan förloras eller skadas under transporten till dig. Om du inte har tagit emot ditt paket senast under vecka 49, har du rätt att annullera din order, om du inte dessförinnan har accepterat ett nytt leveransdatum.

  När du hämtat ut eller mottagit din order ska du kontrollera att antalet stämmer överens med din orderbekräftelse. Om någonting inte stämmer ska du omgående meddela Newbody AB avvikelsen på nedan angivna adress/telefonnummer.

  3 Priser och avgifter

  Eftersom ideella föreningars verksamhet är momsbefriad, tillkommer ingen moms på de priser som presenteras i Webbutiken. Vi och vår samarbetspartner Newbody AB reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt andra förändringar i Webbutiken. Vi reserverar oss även för eventuella fel i lagersaldo, slutförsäljning samt att varan på bilderna kan avvika från den verkliga varan, i den utsträckning som är tillåten enligt gällande lagstiftning.

  Avgifter för leveranser

  Fraktavgifter framgår av aktuell informationen i Webbutiken vid tidpunkten för utcheckning av din beställning.

  4 Betalningssätt

  När ett bindande avtal uppstår mellan Er och Newbody AB, förbinder Ni Er också att erlägga betalning mot den faktura som vi i föreningen skickar till er.

  5 Ångerrätt inte tillämplig för företag

  Ångerrätten regleras i Distansavtalslagen, vilken är en lag som endast är tillämplig när en konsument och ett företag har ingått avtal med varandra utanför en affärslokal, enligt Distansavtalslagen 1 kap §1. Således gäller inte Ångerrätten när köparen är ett företag.

  6 Reklamation

  Köpet regleras av Köplagen, vilken gör gällande att meddelande om felaktig vara skall inkomma inom skälig tid från den tidpunkt då felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation måste dock ske inom två år och skall anmälas till Newbody AB (kontaktuppgifter nedan).

  7 Tvister och tillämplig lag

  Svensk materiell rätt gäller för dessa Köpvillkor.

  Vi och vår samarbetspartner Newbody AB strävar alltid efter att du som kund ska vara nöjd med dina inköp och med den service du får. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta Newbody AB (på nedan angivna adress/telefonnummer), så kommer de göra sitt bästa för att lösa situationen. Tvister skall i första hand lösas i samförstånd med Newbodys kundtjänst, men om sådant samförstånd inte kan uppnås, skall tvisten lösas genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljdomslutsinstitut (SCC).

  8 Force Majeure

  Vi och vår samarbetspartner Newbody AB är inte skyldiga att fullgöra våra åtaganden enligt dessa Köpvillkor om vår underlåtenhet beror på befriande omständighet enligt nedan och om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

  Befriande omständigheter inkluderar, men begränsar sig inte till, åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

  9 Behandling av Personuppgifter

  Newbody AB tillhandahåller plattformen där du köper produkter av oss. De är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som lämnas till dem. När du handlar som representant åt ett företag, uppger du personuppgifter såsom namn, mailadress, mobil- och telefonnummer samt e-postadress och dessa uppgifter behandlas enligt den policy som presenteras här. Behandlingen av personuppgifter är sådan som krävs för genomförande av köp och all information kring det finns i deras integritetspolicy.

  När köp genomförs, lämnar du även dina uppgifter till oss som förening. Detta innebär att vi kan komma att höra av oss vid eventuella framtida försäljningsperioder med Newbody AB.

  10 Kontakt - Kundtjänst

  Du är alltid välkommen att kontakta vår samarbetspartner Newbody AB på följande sätt:

  E-postadress: info@newbodyfamily.com

  Telefon: 031-709 56 50 (för öppettider se www.newbodyfamily.com )

  Postadress: Newbody AB, Ekonomivägen 11, 43633 Askim