Föreningspodden

A11: Marcus Enoksson – Idrottskonsulent på RF-SISU, om idrottsstöd

23 maj 2020 / Therese Henriksson

Visste du att alla föreningar just nu har möjlighet att söka kompensationsstöd för att täcka upp intäktsbortfall i samband med Corona-krisen?

Marcus Enoksson, idrottskonsulent på RF-SISU Västra Götaland, berättar hur du går till väga för att söka. Visste du att du kostnadsfritt kan ta hjälp av idrottskonsulenterna när du behöver stöttning i driften av föreningsverksamheten? Oavsett om du behöver hjälp med att söka bidrag, har frågor kring verksamhetsdriften eller utbildning, kan idrottskonsulenterna hjälpa dig. Marcus berättar om deras uppdrag och hur du går till väga för att få hjälp av en idrottskonsulent.

Relaterade inlägg