Tillsammans hjälps vi åt

Billdals Ridklubbs aktiva ställning mot sexuella övergrepp

19 november 2021 / Therese Henriksson

När sexuella trakasserier och övergrepp förekommer inom idrotten flyger det ofta under radarn, men nyligen har samtalet lyfts mer i media. För att höja dialogen har Billdals Ridklubb tagit aktiv ställning och startat ett arbete tillsammans med RF-SISU. 

Sofia Lundqvist, ridlärare och ridskolechef på Billdals Ridklubb, har varit aktiv inom ridsporten sedan hon var 10 år gammal. Hon uttrycker att bland det bästa med ridsporten är att stallet blir som en fritidsgård, där ungdomar kan umgås och göra något meningsfullt tillsammans. Likaså blir också andra idrottslokaler fristäder och platser för flykt ifrån ungdomens stress. Sexuella trakasserier i idrotten kan komma från både kamrater, vårdnadshavare och ledare som utnyttjar sin maktposition. Oavsett gör det fristäderna till platser färgade av ångest och osäkerhet.

Många som blir utsatta är rädda för att tala ut då det visas så ofta i media att de flesta, särskilt kvinnor, inte blir tagna på allvar och inte får upprättelse. Sofia Lundqvist säger att just detta är anledningen till att det är så viktigt att utöka dialogen och höja samtalet, så att vi tillsammans kan förhindra att fler blir utnyttjade.

Ridklubben i Billdal har bjudit in till en föreläsning den 23 november, som kommer att handla just om sexuella övergrepp inom idrotten. Det har varit ett aktuellt ämne för diskussion nyligen, och en specifik händelse inom ridsporten blev sista droppen för Billdals Ridklubb som därefter valde att ta fram ett ställningstagande mot sexuella trakasserier. Detta fick personalen på klubben att starta en dialog med RF-SISU om möjliga handlingar, vilket ledde till idén om föreläsningen. De hoppas att nå ut till de som deltar med budskapet om dialog och att sätta gränser, och att deltagarna sedan fortsätter samtalet med fler i sin omkrets. 

Under samma kväll som föreläsningen hålls en diskussion kring tystnadskultur, så att vårdnadshavare och ungdomar får möjlighet att lyfta sina tankar om ämnet och föra vidare samtalet. I framtiden ligger planer om att följa upp föreläsningskvällen med workshops och grupparbeten för ungdomar. Sofia Lundqvist hoppas att kvällen blir en start till vidare arbete och en spridning av diskussionen, så att fler vågar tala ut om ämnet utan rädsla.

Om man som klubb vill organisera något liknande arbete finns allt material på Billdals Ridklubbs hemsida, och vid eventuella frågor eller anmälan till föreläsningen kontaktas Sofia Lundqvist via mejl på sofia.lundqvist@billdalsridklubb.com.

Relaterade inlägg