Föreningsekonomi

Renoveringsbehovet växer hos föreningar

10 juni 2024 / Märta Åstrand

Renoveringsbehovet av idrottsanläggningar är en växande utmaning för idrottsföreningar och kommuner runt om i Sverige. Oavsett om det gäller idrottshallar, utomhusmiljöer eller klubbstugor, är behovet av upprustning stort över hela landet. Samtidigt erbjuder renovering en möjlighet att anpassa anläggningarna för att möta nya behov och attrahera nya målgrupper.

De investeringar som gjordes i idrottsanläggningar för 50–60 år sedan har spelat en viktig roll i idrottsrörelsens utveckling. Dessa anläggningar har gjort det möjligt för föreningslivet att växa och har skapat goda förutsättningar för barn och ungdomar att vara aktiva. Idag, ett halvt sekel senare, är många av dessa platser i behov av renovering och ombyggnad för att möta nuvarande krav. Renoveringar är nödvändiga både för att minska skaderisken för utövare och för att undvika kostsamma och omfattande åtgärder i framtiden.

”Det här är en överlevnadsfråga för många föreningar och kommuner”

Anna Iwarsson, Ordförande för Riksidrottsförbundet

Både idrottsföreningar och kommuner betraktar renoveringsbehovet som den största utmaningen för att säkerställa långsiktig tillgång till idrottsanläggningar. Hälften av föreningarna rapporterar ett stort behov av renovering på sina idrottsplatser, och nästan 80 procent av kommunerna uppger att renoveringsbehovet av befintliga anläggningar utgör en utmaning för den långsiktiga planeringen av idrottsytor.

Renoveringsbehoven omfattar allt från läckande tak och dålig ventilation till avstängda omklädningsrum och brist på toaletter. Enligt Jonnie Nordensky, projektledare för Plats för idrott på Riksidrottsförbundet, kan renovering och ombyggnation även vara en möjlighet till att locka fler målgrupper till idrottens värld. Att rusta upp en del av alla gymnastiksalar som finns ute i landet är en insats som enligt Jonnie bär med sig stora möjligheter.

– De är idag viktiga men har samtidigt en stor potential att tillgodose behov för fler idrotter genom renovering och ombyggnation, säger han.

Fördubblat stöd från Riksidrottsförbundet

Med ett fördubblat stöd för renovering från Riksidrottsförbundet har idag fler idrottsföreningar möjlighet att låta sin verksamhet leva vidare och utvecklas. Stöd kan beviljas för flera olika ändamål – så som upprustning av aktivitetsytor, sociala ytor, hygienutrymmen samt förvaringsutrymme för idrottsutrustning. Ansökan för stöd till ett renoveringsprojekt sker på Riksidrottsförbundets hemsida.

Riksidrottsförbundet lyfter även vikten av ett ökat stöd från regeringen.

– För varje plats vi tar tillvara på, så minskar behovet av nya ytor. Men då krävs det att anläggningarna kan användas utifrån sin fulla potential. Här behöver regeringen stödja med en varaktig nationell anläggningsfunktion. Att hjälpa kommuner med kunskap och finansiering. Då kan vi på sikt rädda de idrottsmiljöer som håller på att förfalla, säger Anna Iwarsson.

Nedgångna omklädningsrum och bristfälliga toaletter är idag ett vanligt problem hos föreningar. Att söka stöd för renovering hos Riksidrottsförbundet är en möjlig lösning.

Vad kan ni som förening göra själva för att täcka kostnaderna för renoveringsbehovet?

Utöver att ansöka om stöd och bidrag kan ni själva påverka era ekonomiska förutsättningar genom att tjäna pengar till föreningskassan. Oavsett vad ni har för behov kan ni alltid vända er till oss på Newbody Family, så hjälper vi er att nå ert mål.

Föreningslivets bästa vän sedan 1987

Vi är stolta över att vi under närmare 40 år har kunnat hjälpa hundratals föreningar att realisera sina drömmar och mål. Vårt främsta syfte är att förenkla vägen till ett blomstrande föreningsliv med en stabil ekonomi. Därför arbetar vi ständigt med att vidareutveckla såväl säljverktyg som produktsortiment – så att det ska bli så enkelt som det bara kan bli för er att tjäna pengar till föreningen. Låt oss hjälpa er att nå er vision!

Relaterade inlägg