Föreningsekonomi

Utrotningshotade arter i Sverige

6 december 2023 / Ulrika Gudmundson

75 % av svenska folket är medlemmar i minst en förening. Det tycker vi är bra, av flera orsaker.

I Sverige har vi en lång tradition av att gå samman för att utveckla idéer och intressen. Helt ideellt, utan ersättning. Bara för att vi vill uppnå någonting tillsammans med andra.

Vår förenings- och idrottskultur är unik i världen. Tre och en halv miljoner svenskar är idag aktiva i en idrottsförening. Nästan en miljon människor ägnar fritiden åt att vara ledare, lärare och tränare. Väldigt många är föräldrar som vill ge sina barn positiva minnen och samma känsla av att kämpa och glädjas tillsammans, som de själva en gång fått. Föreningarnas ledare skapar en miljö där barn och unga får känna sig kompetenta, självständiga och inkluderade i en gemenskap, som är lagom krävande och tillåtande.

150 års föreningsliv har gjort vårt samhälle bättre och starkare på många sätt. Det har gett oss generationer av framgångsrika idrottare. Samtidigt har det gett oss samhällsmedborgare som tar ansvar, litar på andra och är mer toleranta. Det har också gett oss starkare demokrati, bättre folkhälsa och ökad livsglädje. Dessutom har det gett oss ett samhälle där idrott och aktiviteter är tillgängligt för alla – oavsett ålder, klass och inkomst.

Men det är tuffa tider nu. Antalet föreningar minskar. Medlemmarna blir färre och ekonomin är ofta ett stort problem. Situationen blir på många håll omöjlig och många tvingas lägga ner.

Newbody Family finns till för att hjälpa föreningar och skolklasser att finansiera sina verksamheter och uppnå sina mål och drömmar. Det har vi gjort sedan 1987. Och det tänker vi aldrig sluta med.

Sveriges föreningar får människor att växa. Du kan få Sveriges föreningar att växa.

Relaterade inlägg