Hälsa

Ekonomisk nedgång påverkar barnens idrottande

25 april 2023 / Therese Henriksson

Dagens ekonomiska läge slår direkt på barnens framtid. Med mindre pengar i familjekassan blir bidraget till barnens idrottsaktiviteter lägre visar en undersökning gjord av Skolidrottsförbundet. Så mycket som var tionde förälder har senaste året dragit ner på summan som läggs på barnens idrottsaktivitet. Och lika många överväger att göra det. Situationen för svensk idrottsrörelse och barnens hälsa och välbefinnande måste stöttas upp.

Färre barn i idrott kan få långsiktiga konsekvenser för både svensk idrottsrörelse och barnens hälsa och välbefinnande. Det kan tex leda till att de inte får de hälsofördelar och den gemenskap som idrottande kan ge. Dessutom kan det vara svårt för barn som inte har råd att delta i idrott att känna sig utanför och exkluderade från sin omgivning. Det är därför viktigare än någonsin att föreningar och lag där ute att se över hur man på grupp och föreningsnivå säkerställer att alla har samma ekonomiska möjlighet att vara med.  Tyvärr ligger ansvaret utspritt och det saknas riktlinjer för vad som ska gälla för alla kommuner och län säger Jonas Leth, Generalsekreterare på Skolidrottsförbundet i en intervju med TV4.  

barn på startlinje

Tyvärr ligger ansvaret utspritt och det saknas riktlinjer för vad som ska gälla för alla kommuner och län. .

Jonas Leth, Generelsekreterare - Skolidrottsförbundet.

Om vi ser bortom de ekonomiska faktorerna, så visar den senaste Ungdomsbarometern att ungas inställning och prioriteringar när det gäller träning och hälsa har förändrats. Här framkommer att generation Z, som har vuxit upp med teknik och är konstant uppkopplade, har ett större intresse för hälsa och att kraven de ställer på kost och träning är höga. Det speglar dock inte hur deras faktiska välbefinnande är.

hand som håller en mobiltelefon med tiktok på skärmen

Många av dem lägger för mycket fokus på att leva upp till orimliga ideal, vilket istället skapar en negativ stress. Samtidigt umgås en stor del av dem mer hemma genom digitala plattformar och vardagsmotionen minskar. I kombination med att föräldrar investerar mindre i barnens idrottsaktiviteter ökar risken att vissa unga helt hamnar utanför systemet. En positiv trend visar samtidigt på att dagens unga har börjat värdesätta sin familj mer och vill vara tillsammans med dem. Detta visar en ökning från 30% till 41% på bara tre år.

Vad kan vi då göra tillsammans?

Föreningslivet förlitar sig idag helt och hållet på ideella krafter. En kraft som skapar ett otroligt värde för våra barn och unga. Ungdomsbarometern visar också tydligt att dagens unga värdesätter sin familj och att vara tillsammans med familjen. Att som förälder engagera sig i barnens idrott behöver inte vara så svårt. Genom att hjälpa till på föreningsdagar, skjutsa till matcher eller att hålla ordning på lagkassan skapas en gemensam aktivitet av barnens idrottande. Och genom att delta aktivt och stötta våra barns idrottsintresse, kan vi skapa en positiv miljö som bidrar till en sund och hälsosam livsstil.

Så se dig om i din närhet och fundera på hur du kan bidra. Kanske kan du ta ansvar för en kommande försäljning där barnen kan ha ett roligt mål att spara pengar till? Genom att engagera sig och arbeta tillsammans kan barnen skapa förutsättningar för alla sina lagkompisar att följa med och delta på lika villkor även om familjeekonomin där hemma ser olika ut. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en positiv miljö för våra barn att utöva sin idrott i och för att främja deras hälsa och välbefinnande.

glada killar i en gruppkram på en fotbollsplan

Newbody Family finns och verkar för att ingen ska hamna utanför, för att man inte har råd. Vi finns för att ge alla barn och ungdomar möjlighet att nå sina drömmar och uppleva saker tillsammans.  Länge leve föreningslivet!

#litemertillsammans

Källor:

https://via.tt.se/pressmeddelande/100-000-barn-kan-bli-utan-idrott-nar-foraldrar-maste-spara-pengar?publisherId=3236464&releaseId=3344625

: https://www.tv4play.se/program/nyheterna/f%C3%B6r%C3%A4ldrar-drar-ner-p%C3%A5-barns-idrotter-sorgligt-drabbar-unga-i-k%C3%A4nslig-%C3%A5lder/20504839?playlist=15045740-b71e-11eb-8ed7-99458ddb6777&offset=0

https://www.rf.se/download/18.4b78be4018722d05fa7cf452/1680523593045/Ungdomsbarometern%202023.pdf

Relaterade inlägg