Hälsa

Näringslära – ett ämne med stor förbättringspotential hos ideella ledare

23 maj 2022 / Therese Henriksson

Näringslära är ett eftersatt ämne inom utbildningsplanen för ideella ledare. Hos många saknas kunskap om vad som är bra mat för träning hos barn och unga helt.

Föräldrar, tränare och ledare gör såklart sitt bästa för att informera sina barn och unga utövare kring vad de behöver äta för att orka träna. Men, det är inte så lätt. Har du inte fått någon utbildning, så är det svårt att veta vilken typ av näring man behöver, hur ofta och hur mycket.

Detta problem har Kristina Andersson, en av Sveriges främsta näringsfysiologer, märkt av.

Föreningslivet är en viktig aktör för folkhälsan och för att bana in sunda vanor hos barn och ungdomar. Jag möter ständigt föräldrar och aktiva som vittnar om bristande kunskap inom området kost, och svårigheter att förhålla sig till och sålla bland olika råd och rön. Det är något jag känner att jag vill hjälpa till att ändra på.

Jag vill med detta samarbete hjälpa till att stötta och öka kunskapsnivån hos så väl föräldrar och tränare, som hos ungdomarna själva. Jag vill sprida kunskapen om kraften i maten och hur bra mat skapar förutsättningar för så väl prestation som hälsa och välmående. Låt oss ta vara på chansen att ge våra ungdomar hälsosamma förutsättningar på detta sätt.

Kristina Andersson - Näringsfysiolog

Nu har vi på Newbody Family, med hjälp av Kristina, tagit fram en utbildningsfilm som syftar till att ge baskunskaper inom näringslära för aktiva barn och unga. Tanken är att tränare, ledare och föräldrar inom föreningslivet ska kunna ta del av utbildningen och sedan kunna förmedla detta vidare till sina lag eller grupper.

För att göra det extra enkelt att äta rätt har vi också satt ihop ett recepthäfte med bra mellanmål som Kristina har tagit fram. Allt finns samlat i en PDF som du kan ladda ner.

Länge leve föreningslivet!

Relaterade inlägg