Kvalitet

Kvalitet som tål att jämföras!

3 november 2022 / Ulrika Gudmundson

Ända sedan starten 1987 har kvalitet varit en hjärtefråga för oss. Endast med riktigt bra kvalitet kommer våra produkter vara lättsålda för de lag och skolklasser som säljer tillsammans med oss. Bra kvalitet stärker varumärket och gör det lättare att hitta nya kunder för gruppen att sälja till, samtidigt som kunder som redan handlat gärna gör det igen.

Vi har alltid vetat att vår kvalitet håller en mycket hög nivå, eftersom vi löpande gör interna tester, mäter kvalitet och får positiv feedback från våra kunder. När du handlar av oss, ska du alltid kunna känna dig säker på att du får fantastisk kvalitet till ett riktigt bra pris. Därför ville vi ta vårt kvalitetsarbete ytterligare ett steg längre och säkerställa att kvaliteten håller den nivå vi tror, genom oberoende tester och utvärdering av institut med tekniska möjligheter att simulera slitage och användning. Vi vände oss därför till testinstitutet Swerea (Den svenska forskningskoncernen för industriell och hållbar tillväxt).

Kvalitetstest enligt konstens alla regler

För varje Newbody-produkt valde vi ut en referensprodukt att jämföra oss emot. Referensprodukter valdes ut baserat på att de presterat bra i andra kvalitetstester och således ansågs vara bland det bästa på marknaden. Vi har ju höga ambitioner med vårt kvalitetsarbete och då duger det inte att jämföra med annat än det bästa.

Testet genomfördes enligt Swereas väl genomarbetade processer, där flera olika dimensioner testas utförligt. Bland annat genomför de tester för att fastställa:

Bäst i test!

Resultaten var slående! Våra produkter uppvisade fantastiska resultat i testerna och presterade bättre än referensprodukterna. Våra storsäljande strumpor Black socks och Jolly socks var exempelvis mer slittåliga än referensprodukterna och de blev faktiskt mer slittåliga ju fler tvättar de utsattes för. De krympte dessutom mindre än referensprodukterna och höll formen bättre. Bäst av alla strumpor i testet, avseende slittålighet, är vår Active socks. Över lag har våra produkter presterat mycket bra avseende slittålighet, håller formen bra och har fin elasticitet. Rapporten från det oberoende testinstitutet innehåller en massa avancerad teknik som kan sammanfattas med att våra produkter var bättre eller i nivå med referensprodukterna och att vi således kan konstatera att vår kvalitet är bevisat hög.

Mot bakgrund av ovan resultat, känner vi oss oerhört trygga med vår kvalitet men lutar oss inte tillbaka för det. Vi höjer ständigt våra ambitioner ytterligare och strävar tillsammans med våra leverantörer efter nolltolerans på kvalitetsbrister. I ett nära samarbete med leverantörer och våra kvalitetskontrollanter på plats, letar vi ständigt efter förbättringspotential som gör skillnad för våra lag och skolklasser, och deras kunder. Krångliga processer och ambitiösa interna tester som säkerställer att nivån håller över tid. Du som handlar Newbodys produkter ska alltid kunna lita på att du köper produkter av högsta kvalitet, och nu har vi fått det bekräftat att vi tål att jämföras.   

Relaterade inlägg