Hållbarhet

The Newbody Family Way – Att agera hållbart och långsiktigt

9 maj 2023 / Therese Henriksson

För oss på Newbody Family är det oerhört viktigt att alla parter som på något sätt är inblandade i vår verksamhet, upplever sig som vinnare i samarbetet med oss. Inte minst gäller detta för våra produkt leverantörer. Endast om leverantören upplever sig som en vinnare, skapas förutsättningar för långsiktiga samarbeten med goda resultat. Arbetet startar redan när vi identifierar och utvärderar nya samarbetspartners och fortsätter med kontroller och kontinuerligt utvecklingsarbete för att uppnå ständiga förbättringar i kvalitet, effektivitet, arbetssätt och hållbarhet.   

Att hitta bra leverantörer

Vår Product and Sourcing Manager Elisabeth har flera decenniers erfarenhet av att hitta bra leverantörer och förhandla fram långsiktiga avtal där samtliga parter blir vinnare. Eftersom vi värdesätter långsiktiga relationer och alltid söker lösningar i befintliga samarbeten snarare än att byta ut leverantörer när utmaningar uppstår, är det mycket sällan vi behöver leta nya leverantörer. De flesta av våra leverantörer har vi samarbetat med i 10–20 år och då vi arbetar så långsiktigt, investerar vi gärna mycket tid i utvärdering av potentiella leverantörer för att det ska bli rätt från början.

En viktig punkt för oss är att leverantören är effektiv och kompetent nog att leverera bra kvalitet till ett bra pris men också att de delar våra värderingar och genom sina arbetssätt säkerställer hållbarhet, goda arbetsförhållanden och trivsel för sin personal.

Elisabeth Carlén - Product and Sourcing Manager

Att säkerställa goda arbetsförhållanden

Kunder frågar oss ibland hur vi säkerställer bra arbetsförhållanden i de fabriker vi samarbetar med, och vi uppskattar verkligen att konsumenten efterfrågar sådan information. Svaret är att vi främst åstadkommer god kontroll genom frekventa besök i fabrik, gemensamt utarbetade utvecklingsplaner och rimliga och väl avvägda kontrakt som skapar förutsättningar för att leverantören ska kunna vara en bra arbetsgivare.

Att utarbeta uppförandekoder som leverantörerna behöver förhålla sig till är ett vanligt sätt att kravställa verksamheten, vilket vi naturligtvis också gör, men det är inte fina dokument som gör skillnad i verkligheten. För att åstadkomma förändring och förbättring, krävs nära samarbete i förtroendefulla relationer med ömsesidig respekt.

Då det är oerhört viktigt för oss att kunna garantera ansvarsfull produktion som vi kan stå för, genomförs utöver kontroller vid varje leverans, både planerade och oannonserade besök för att säkerställa att arbetsförhållanden är i nivå med de höga krav vi satt upp, samt att arbetsprocesser är effektiva och skapar förutsättningar för såväl hög kvalitet som bra pris och hållbarhet ur alla aspekter.

I Bangladesh, där vi producerat t-shirts och linnen i många år, har vi tillsammans med leverantörerna genomfört utvecklingsarbete som bland annat resulterat i utbildningsprogram för personalen. Sådan utveckling är ett utmärkt exempel på vinna/vinna eftersom såväl kvalitet och pris som arbetsförhållanden och hållbarhet förbättrats till följd av våra gemensamma ansträngningar.

Besök vid vår fabrik i Kina som bland annat tillverkar våra kalsonger.

Att utvecklas tillsammans

Vi har under våren börjat byta ut våra förpackningar till produkterna från kartonger till sleeves, vilket gör att trasportvolymen i varje order minskas och varje paket blir förpackat smartare. Det är ett bra exempel på hur The Newbody Way fungerar, alla ska vinna-vinna på det! Den säljande gruppen som tar emot alla paket som ska lämnas ut till vänner och bekanta får färre lådor att dela ut då de packas smartare och mer effektivt. I slutändan får både de som säljer och de som köper våra produkter mindre skräp hemma när produkterna är levererade och uppakade och vem vill inte ha lite mindre återvinning hemma? Sist men inte minst vinner både vi och miljön på det då volym och vikt för varje order går ner när vi kan packa lastbilarna mer effektivt både från fabrik till oss och hela vägen ut till slutkonsumenten.

Kalsonger förpackade i vår nya sleeve som kommer att ersätta den gamla produktboxen av kartong.

Vi är mycket stolta över hur vi arbetar med våra leverantörsrelationer och bevis på att arbetssättet är framgångsrikt ser vi i våra långa relationer och i resultatet av dessa. Det är tack vare vårt strukturerade, långsiktiga och respektfulla arbetssätt som vi kan erbjuda produkter av så hög och pålitlig kvalitet till så bra priser. Bra erbjudande till dig som handlar skapar stor efterfrågan på våra produkter, vilket gör det enkelt för skolklasser och föreningar att nå sina mål. Leverantörerna får stora volymer och vi kan investera ytterligare i kvalitet och hållbarhet så att efterfrågan på produkterna ökar ännu mer. Då skapas en positiv spiral där alla blir vinnare!

#litemertillsammans #vinnavinna #newbodyfamily

Relaterade inlägg