Fotbollslag i träning

Vårt ansvar

Vi vill göra goda affärer som är långsiktig lönsamma för alla. Som vi ser det, ska affärer bygga på ärlighet, medmänsklighet, ödmjukhet och stort fokus på miljö och etik. Vi strävar alltid efter social och miljömässig hållbarhet i alla led. För oss är det viktigt att visa hänsyn mot nästa generation - både genom att ta hand om vår miljö, men också genom att tänka på alla barn som växer upp.

Miljö

För oss är det viktigt att arbeta för ett effektivare användande av jordens resurser och skapa en hållbar framtid för nästa generation. Därför driver vi ett aktivt arbete för att minimera vår miljöpåverkan. 

barn rider i naturen

Vår väg mot en bättre miljö

Vi jobbar aktivt för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Just nu driver vi större projekt för att identifiera var miljöeffekterna blir störst och vårt kvalitetssystem NBQ utvecklas kontinuerligt.

Målet med våra miljöprojekt och kvalitetssystem är att minska vårt miljöavtryck. Vi arbetar också för att få våra leverantörer att driva miljöarbete. Steg för steg jobbar vi tillsammans mot ett mer effektivt användande av jordens resurser och en hållbar framtid.

Lagerpersonal på Newbody Family

Trygg produktion med långsiktiga samarbeten

För oss på Newbody är det avgörande att vi kan stå för våra produkter och hur de produceras. Idag har vi produktion i Turkiet, Bangladesh och Kina. Fabrikerna besöker vi flera gånger om året och har ett nära samarbete. Våra kvalitetskontrollanter gör oanmälda besök för att ge oss full koll på produktionen. Det gör att vi kan garantera att inga av våra fabriker använder sig av barnarbetare och att de följer de lagar och regler som finns i landet och att alla leverantörer uppfyller vår uppförandekod.

Utöver kvalitetskontrollerna gör vi slitage-, kemikalie- och användartester på alla nya produkter i produktionsländerna. Testerna utförs på ett oberoende testinstitut och vi kräver att kemikaliehalterna inte överstiger EU-standard.

Personal Newbody Family

Testat i kvalitetslabb

Vi har ett krav som vi aldrig ger avkall på – att varje produkt vi säljer ska vara dubbelt så prisvärd som motsvarande produkt man kan köpa i butik. Minst halva butikspriset är vår filosofi.

Under 2015 genomförde vi en djupare granskning och gav testinstitutet Swerea att kontrollera ett antal produkter och jämföra dem med produkter som var minst dubbelt så dyra som våra. Newbodys produkter visade sig hålla väsentligt högre kvalitet än alla andra testade produkter.

I testet simulerades två års användning. Resultatet visade att våra produkter var höll i två år, medan flera av jämförelseprodukterna inte gick att känna igen efter bara ett års användning. Självklart är vi stolta över vår höga kvalitet. Det gör att vi med gott samvete garantera att våra produkter håller i minst ett år.

kvalitetskontroll hos newbody famliy

NBQ – ett effektivt arbetsverktyg

NBQ (Newbody Quality) är vårt kvalitetssystem. För att bli leverantör till oss, kräver vi att de följer vår omfattande NBQ-manual. Det hjälper oss att säkerställa hög kvalitet i processens alla led - från idéstadie till leverans till slutkund.

Bland annat innehåller NBQ-manualen våra krav på arbetssätt på alltifrån produktion till etik och miljö. Resultatet blir att vi känner oss så trygga med kvaliteten att vi lämnar ett års garanti på alla produkter.

I NBQ-manualen definieras alla rutiner för produktframställning, laboratorietester, kvalitetskontroller etc. Misstag tolererar vi inte, de kan få stora konsekvenser för oss på Newbody, våra leverantörer och för alla köper våra produkter. På det här sättet minimerar vi risken för misstag och säkerställer en effektiv och hållbar produktion.

newbody-family-garanti

Ett års garanti - ett löfte vi kan hålla

Ett nära leverantörssamarbete och stentuffa kvalitetskontroller gör att vi känner oss trygga med våra produkter. Därför kan vi lämna ett års garanti på alla produkter.

Redan i fabriken genomförs kvalitetskontroller. Vi gör en ”inline-inspektion” medan produkten tillverkas. Sedan skickas den till oss för ytterligare en kontroll. Och när produkten levereras till oss gör vår kvalitetsansvarig en slutkontroll.  Tre kontroller per leverans sker alltså för att säkerställa att våra produkter håller den höga kvalitet på färg, passform, slitstyrka etc som vi kräver.

Ettårsgarantin gäller vid normal användning och vid hantering enligt skötselråden (finns alltid angivet i plagget eller på förpackningen). 

newbody-family-kemikalier

Kemikalier

Varje år genomför Kemikalieinspektionen oannonserade tester. För några år sedan var det vår tur att bli granskade. Kemikalieinspektionen samlar då produkter och gör omfattande tester för att upptäcka skadliga kemikalier i plaggen.

För många kan detta vara en svettig process. Men inte för oss. Vi vet att vi sköter oss på alla punkter och välkomnade inspektionen med öppna armar. När granskningen av våra produkter var klar fick våra produkter högsta betyg. Kemikalieinspektionen var till och med imponerad över vårt resultat.

Självklart blir vi stolta för detta. För oss är det ett kvitto på att höga kvalitetsambition betalar sig och att alla känna sig trygga - både de som använder våra produkter och de som tillverkar dem. Det gör att vi som jobbar på Newbody kan sova gott om nätterna.

Våra värderingar

Våra värderingar beskriver vilka vi är och vart vi strävar. De ska vägleda oss i hur vi tänker och agerar – både mot varandra internt och externt mot våra kunder, leverantörer och andra kontakter.

Långsiktiga

Det vi gör ska leda till framgång och långsiktiga relationer. Att göra saker rätt är viktigare än att göra dem snabbt.

Lagkamrater

Vi är ödmjuka, lyhörda och ärliga. Vi visar alla vi möter respekt och håller vad vi lovar. På det sättet bygger vi starka relationer och ser oss alla som en del i samma lag.

Nyfikna

Vi tar oss an utmaningar, vill ständigt förbättra och har ett stort engagemang i allt vi gör. Ansvar och stolthet präglar vårt arbete.

Lite mer tillsammans

Vi är en hjälpande hand på våra kunders väg mot att uppfylla en dröm. Varje arbetad timme skall bidra till vår vision: alla ska med.