Tjäna pengar genom försäljning

The Newbody Way är vår affärsfilosofi. Det är ett förhållningssätt som har följt med oss från första början och är vårt alldeles eget sätt att tänka och agera på.

Vi gör det "The Newbody Way"

Vi tror på att goda affärer görs med ett långsiktigt perspektiv och med hänsyn till alla som berörs. Alla ska vinna på affären, lyder det motto som vi talar oss varma för och strävar efter att leva upp till.

Vinna-vinna skriver vi i våra riktlinjer. I grund och botten handlar det om att hålla ihop den värdekedja som vi själva är en del av — och stärka den i alla led. Det vinner alla på i långa loppet.

Ungdomarna som säljer våra produkter, kunderna som köper från dem, arbetarna som tillverkar åt oss och alla som jobbar på, eller för Newbody — tillsammans skapar vi möjligheter för varandra och för framtiden.

Vi strävar efter att vara ett föredöme för andra företag. Ett levande bevis på att det går att göra affärer med långsiktig lönsamhet för alla inblandade intressenter. Vi är ett företag som bygger på starka värderingar och som håller skarpt fokus på miljö och socialt engagemang.

Det är ett förhållningssätt som har följt med oss från första början. En affärsfilosofi som vi kallar för The Newbody Way, vårt alldeles eget sätt att tänka och agera på.