Varje år slängs omkring 7,5 kilo textilier per person i Sverige. Detta slängs huvudsakligen i hushållsavfall och går direkt till förbränning. Mycket av det som slängs är kläder i fullt användbart skick, vilket innebär en enorm påfrestning på miljön då resurser inte tas till vara på. Istället för att slänga kläder oavsett orsak, det vill säga om de är trasiga, utslitna eller om du helt enkelt tröttnat på dem, finns det andra sätt du kan göra dig av med kläderna som kan minska påverkan på miljön.

Ge bort
Du kan ge bort kläder som du inte längre vill ha till vänner, familj eller kollegor. Det finns säkerligen någon i din närhet som tacksamt tar emot dina gamla plagg. Detta ger kläderna ökad livslängd och minskar behovet av nyproducerade kläder, vilket minskar miljö- och klimat påverkan.

Lämna in eller återvinn
I dagsläget har vi ingen egen insamling av gamla textilier och därför uppmanar vi till att lämna in era gamla användbara plagg till en lokal second hand butik. De plagg som är trasiga kan lämnas in för återvinning på kommunala återvinningsstationer för textilavfall eller insamlingsstationer i klädbutiker. Genom att återvinna gamla textilier sparas resurser som annars hade behövts för tillverkning av nya material.

Se även till att sortera förpackningar, burkar och våra kryddkvarnar på rätt ställe på återvinningsstationen.