spices-kryddor

Målet med certifiering av livsmedel är att garantera säkra livsmedel från jord till bord. Vår leverantör innehar certifikat för både EU-Ekologisk produktion och lever upp till kraven för BRC Food Safety, den globala standarden för livsmedelssäkerhet.

Alla våra produkter mixas och packas i Sverige. Med andra ord, vi har en väl certifierad leverantör som mixar och packar alla våra kryddpaket, marinader och oljor i Sverige. Detta gör att vi alltid har full insyn i produktionen och kan garantera produkternas kvalitet.