Minska miljöpåverkan genom att följa tvättråd
Den största påverkan på miljön sker under produktionsfasen av en textilprodukt och därför arbetar vi ständigt med att förbättra våra processer för att minska denna påverkan. Detta är otroligt viktigt, men det är också viktigt att ni som konsumenter vet hur ni kan minska er påverkan på miljön vid användning av våra plagg. Användarfasen spelar nämligen en också en stor roll i den negativa påverkan en textilprodukt har på miljön. Detta är speciellt vid tvättning, då det går åt stora mängder vatten och energi vid tvättning i höga temperaturer, vissa tvättmedel kan innehålla farliga och skadliga ämnen och dessutom släpps stora mängder mikroplaster ut i avloppsvattnet vid tvättning av syntetiska material som polyester. Därför vill vi uppmana till att ta del av våra tvättråd så att vi tillsammans kan hjälpas åt för att minska miljöpåverkan.

Välj rätt tvättmedel

Vissa tvättmedel innehåller skadliga ämnen både för miljön och oss människor. Dessa ämnen kan exempelvis orsaka allergiska reaktioner, vara skadligt för ekosystem eller giftigt för det marina livet. Därför vill vi uppmana er att använda tvättmedel som är miljömärkta eller tvättmedel utan fosfater. Se även till att dosera rätt mängd tvättmedel som står i anvisningarna.

Tvätta i rätt temperatur

Att tvätta på höga temperaturer kräver mycket energi. Bara genom att sänka temperaturen från 60 grader till 40 grader sparar du runt 50% av energianvändningen. Därför är det viktigt att följa de rekommendationer om temperatur som står på våra produkters skötseletiketter. Dessutom är det viktigt att tvätta i rätt temperatur för att dina kläder ska hålla så länge som möjligt.

Tvätta endast om nödvändigt

Att tvätta kräver inte bara resurser i form av vatten och energi, utan det sliter även på dina plagg. Därför bör du endast tvätta om det är nödvändigt. I vissa fall kan plaggen vädras och om plagget har en enstaka fläck kan denna tas bort för hand. Om du måste tvätta se till att tvätta en full maskin och använd kläderna så länge som möjligt innan tvättning.