Lager Newbody Family

Krav på våra leverantörer
För oss på Newbody Family är det avgörande att vi kan stå för våra produkter och hur de produceras. Därför ställer vi höga krav på alla leverantörer vi samarbetar med. Alla leverantörer måste signera och arbeta i linje med vår uppförandekod. Denna innehåller bland annat våra värderingar, hur vi arbetar för att stödja hållbar utveckling, krav och riktlinjer för medarbetare och leverantörer samt CSR-krav på våra affärspartners. Alla leverantörer måste signera vårat kemikaliekontrakt som säkerställer att inga farliga kemikalier används i produktion och att leverantörerna förhåller sig till EU-lagstiftningar för kemikalieanvändning. Alla leverantörer måste ha BCSI-certifiering, vilket innebär att oberoende inspektioner genomförs i produktionsfabrikerna för att kontrollera och säkerställa goda arbetsförhållanden.

NBQ – ett effektivt arbetsverktyg
På Newbody arbetar vi utifrån Newbody Quality. Detta är vårt egna kvalitetsystem som säkerställer hög kvalitet i produktions processens alla led - från idéstadie till leverans till slutkund. För att bli leverantör till oss, kräver vi att vår omfattande NBQ- manual efterföljs. NBQ-manualen är ett effektivt arbetsverktyg som bland annat innehåller våra riktlinjer och krav gällande allt från produktion till etik och miljö. På så sätt säkerställer vi en effektiv och hållbar produktion.

Våra produktionsländer
Våra produktionsländer är Turkiet, Bangladesh och Kina och vi besöker fabrikerna där våra produkter tillverkas flera gånger om året. Dessutom gör våra kvalitetskontrollanter oanmälda besök för att ge oss full koll på produktionen. Det gör att vi kan garantera att inga av våra fabriker använder sig av barnarbetare, att de följer de lagar och regler som finns i landet och att alla leverantörer uppfyller vår uppförandekod.