Kunden vill reklamera en vara – Spicy Dream och Home Seremonies

Vi garanterar att de varor ni beställt är felfria vid leverans och har en hållbarhet till minst det datum som på vissa av våra varor finns tryckta på burken/flaskan.

En kund som vill reklamera en produkt kan kontakta oss direkt, de behöver inte ta omvägen via er. Be dem höra av sig på 031 – 709 56 50 eller via info@newbodyfamily.com så hjälper vi dem vidare.