Varför har vi fått en kreditfaktura?

Om ni har fått en faktura (minusfaktura) från oss kan det innebära att någon gjort ett direktköp i er webbshop och betalat till oss. Vi har då en vinst att utbetala till er.

Så här går det till

För att kunna betala ut pengarna behöver vi få en del uppgifter från er. Skicka ett mejl till faktura@newbodyfamily.com med följande information.

  • Fakturanummer.
  • Kontonummer (inklusive clearingnummer) dit pengarna skall föras över.
  • Namn på innehavaren av kontot.