Min kund vill reklamera en vara från Spicy Dream eller Home Seremonies

Vi garanterar att de varor era kunder beställt är felfria vid leverans och har en hållbarhet till minst det datum som på vissa av våra varor finns tryckta på produkten.

Om din kund vill reklamera en produkt, be dem kontakta oss direkt på 031 – 709 56 50 eller via info@newbodyfamily.com så hjälper vi dem vidare.