Som konsument kan du vara med och minimera påverkan på miljön och skapa en bättre framtid. Du kan göra skillnad genom att följa tvättråd, reparera eller återvinna dina använda eller gamla produkter.

Tvättråd

En stor del av den negativa miljöpåverkan under användningsfasen av ett plagg kommer från tvättning. Därför kan du genom att ta del av våra tvättråd vara med och minska denna påverkan.

Gör-det-själv- reparation

Ibland uppstår revor eller andra slitningar på kläder. Detta behöver inte innebära att de måste slängas, utan istället kan du förlänga livslängden på plaggen genom att göra enkla reparationer själv.

Återvinn

Varje år slängs omkring 7,5 kilo textilier per person i Sverige. Detta innebär att viktiga resurser inte tas vara på. Läs mer för att ta del om vad du kan göra istället för att slänga dina gamla plagg.